دلایل سرمایه گذاری برای هویت برند

برند، قدرتمند در تنگنای ازدحام بازار دوام می آورد.مردم عاشق برند می شوند، به آن اعتماد می کنند، و به برتری آن ایمان پیدا می کنند. چگونگی درک و دریافت برند(توسط مصرف کننده)، فارغ از اینکه مربوط به محصولی تجاری و یا غیرانتفاعی باشد، بر موفقیت آن تأثیر می گذارد.برندها سه کارکرد اساسی دارند، جهت دهی برندها به مصرف کنندگان کمک می کنند تا از میان گزینه های بیشمار در دسترس انتخاب کنند. اطمینان مجدد برندها کیفیت حقیقی محصول یا خدمت را مخابره می کنند و این اطمینان را به مشتریان می دهند که گزینه درست را برگزیده اند. درگیری برندها تصورات، زبان، و تداعی های مشخص را به کار می گیرند تا مشتریان رابه تمایز برند تشویق کنند.

  • تسهیل خرید برای مشتریان برند

  • تسهیل فروش برای کارمندان بخش فروش برند

  • تسهیل ساخت ارزش ویژه برند

۱.تسهیل خرید برای مشتریان برند

هویت جذاب برند تصویر متمایزِ حرفه ای از هر شرکتی، با هر اندازهای و در هر جایی ارائه می دهد؛ تصویری بلافاصله قابل شناسایی و تمیز (شفاف ) که آن را برای موفقیت موقعیت دهی (جایگاه یابی -positioning) می کند.  یک هویت به مدیریت ادراک یک شرکت کمک می کند و آن را از رقبا متمایز می سازد. یک سیستم هوشمند برای مشتری احترام به همراه دارد و درک ویژگیها و مزایا را برای او ساده می کند. یک طراحی جدید از یک محصول یا یک محیط بهتر می تواند مشتری را سر ذوق آورد و وفاداری خلق کند. یک هویت مؤثر چنین عناصری را دربرگرفته، آنها را مانند یک نام که به سادگی قابل یادآوری است یا یک بسته بندی متمایز برای یک محصول ارائه می نماید.

۲.تسهیل فروش برای کارمندان بخش فروش برند

چه مدیر اجرایی یک شرکت چند ملیتی در حال ارائه چشم انداز جدید به هیأت مدیره را در نظر بگیریم، چه یک کارآفرین در حال سرمایه گذاری برای شرکت، یا یک مشاور مالی در حال تشریح لزوم سرمایه گذاری برای محصولات، همه مشغول فروش هستند. حتی سازمانهای غیرانتفاعی، درحال جذب کمک های مالی یا داوطلب، نیز به طور پیوسته در حال فروش هستند. هویت استراتژیک برند در میان مخاطبان مختلف و فرهنگ های گوناگون به خلق آگاهی پرداخته، شناخت یک شرکت و نقاط قوتش را تسهیل می کند. با نمایان ساختن بینش، هویت مؤثر به دنبال مخابره ارزش منحصربفرد یک شرکت است. یکپارچگی ارتباطات درمیان رسانه های متعدد، پیامی قدرتمند به سمت مشتری ارسال می کند؛ پیامی درباره تمرکزِ(لیزر مانند)یک شرکت.

۳.تسهیل ساخت ارزش ویژه برند

هدف همه شرکتهای سهامی افزایش تعداد سهامداران است. یک برند، یا شهرت(اعتبار) یک شرکت یکی از ارزشمندترین دارایی های شرکت به حساب می آید. حتی شرکت های کوچک و سازمان های غیرانتفاعی نیز به ساخت ارزش ویژه برند نیاز دارند.  موفقیت آتی آنها به ساخت آگاهی عمومی، حفظ شهرت، و ارتقای ارزش آنها بستگی دارد. هویت قدرتمند برند به ساخت ارزش ویژه برند از طریق شناخت، آگاهی، و وفاداری بیشترِ مشتری کمک می کند که در مقابل موفقیت بیشتر شرکت را به همراه خواهد داشت. مدیرانی که از هر فرصتی برای مخابره ارزش برند شرکت خود و آنچه برند نماد آن است استفاده می کنند، شب ها خواب راحت تری دارند. آنها در حال ساخت دارایی گرانبهایی هستند.

باید های برندینگ
باور داشته باشید که در دنیایی برند شده (مارک دار) زندگی می کنیم. از هر فرصتی برای قرار دادن شرکت تان در ذهن مشتریانتان استفاده کنید. ایده قدرتمندی از برند را دائماً مخابره کنید. فراتر از بیان یک مزیت رقابتی حرکت کنید. مزیت رقابتی خود را نشان دهید! مشتریان را درک کنید. ادراک، اولویتها، رویاها، ارزشها، و سبک زندگی آنها را بسازید. نقاط ارتباط را شناسایی کنید،نقاطی که در آن مشتری با محصول یا خدمت اتصال پیدا می کند.از هویت برند برای خلق جاذبه های احساسی استفاده کنید تا مشتریان را جذب و حفظ کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید...